VASES

Daniel van Dijck - Fragility of Things Vase
Fragility of Things Vase  - Daniel van Dijck
Daniel van Dijck - Fragility of Things Vase
Fragility of Things Vase - Daniel van Dijck
Fragility of Things Vase - Daniel van Dijck

EN

The Fragility of Things exposes the impotence, the temporality and indeed the brittleness of objects. One tends to be careful and hesitant when confronted with something that appears to be fragile and precarious. This hesitation and carefulness, however, may act as a disruption, or at least provoke an increased awareness of ingrained habits in our daily lives. In the Fragility of Things I deliberately seek the fragilities of tableware, by combining edibles with metal, porcelain and glass and, by doing so, challenge the way we consummate food as well as the aesthetics that go along with it. On an abstract level, the project addresses the fragility and temporality of human life and uses fragile tableware as a metaphor to ‘speak’ about the care it deserves.

Sizes H 42 cm, 30 cm and 22 cm 

Sizes H 42 cm, 30 cm and 22 cm 

FR

La “Fragility of Things”nous montre l’impuissance , la vie temporaire et la fragilité des objets. On a l’intention d’être prudent et douteux, quand on est confronté avec des choses fragiles et dangereuses. Cette hésitation et prudence peuvent servir comme une rupture et une conscience accroissante envers des traditions courantes qui accentuent notre vie quotidienne. Dans la “Fragility of Things”Van Dijck cherche

par expres la fragilité de la service de table, combinant la nourriture avec du metal, porcelaine avec du ver, et par cette manière j’essaye à provoquer la manière, par laquelle nous consommons notre nourriture et l’esthétique qui est à la base de cette consommation. Le projet fait appèl , sur un niveau abstrahé, à la fragilité et le temporel de la vie humaine et utilise la service de table précaire comme métaphore de la vie humaine.

NL

De ‘Fragility of Things’ toont de machteloosheid, de tijdelijkheid en feitelijk de broosheid van objecten. Men neigt voorzichtig en twijfelachtig te zijn, wanneer men geconfronteerd wordt met iets dat broos en onveilig lijkt te zijn. Deze twijfel en voorzichtigheid echter, kunnen dienen als een verstoring, of tenminste een toenemend bewustzijn van ingebedde gewoonten uit ons dagelijks leven veroorzaken. In de ‘Fragility of Things’ zoek ik expres de broosheid op van tafelservies, door eetwaren met metaal te combineren en porselein met glas, en op deze wijze de manier waarop wij voedsel consumeren te tarten, als ook de esthetiek die daaraan ten grondslag ligt. Het project spreekt, op een abstract niveau, de broosheid en de tijdelijkheid van een mensenleven aan en gebruikt broos tafelservies als metafoor om te ‘spreken’ over de zorg die het verdient.

The exhibition and material costs of the Fragility of Things (2015) collection is made possible by Fonds Kwadraat

See also other objects part of the Fragilities of Things (2015) collection: